news_2
inställningar
sidor
block_1
inställningar
statistik
Contributors:
  • obbyb
Last edited: 4/4/2023

Kom igång med VSCode!

Denna guide är för att köra igång Easyweb .NET default template i VSCode
https://github.com/Easyweb-CMS/Easyweb.site_.NET_Default-template


Eftersom projektet kör .NET med C#, kommer det krävas att vi installerar 2 komponenter.

  1.  .NET SDK (Software Development Kit) 
  2.  C# Extension


1. Installera SDK (Software Development Kit)

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0

För Windows

För de allra flesta fall, välj x64 och ladda ned och installera


Vill du vara säker på vilken variant det är du bör installera till din dator kan du högerklicka på "Den här datorn" och välja "Egenskaper".

Under "Enhetsspecifikationer" -> "Systemtyp" ser du vilken processortyp du har

För Mac

För de allra flesta fall, välj arm64 och ladda ned och installera


Vill du vara säker på vilken variant det är du bör installera till din Mac kan du: 

  1. Go to the apple logo, and click about this mac
  2. Look in the information box, it should give details like Storage, memory, and processor.
  3. If your processor is a INTEL processor, its X64
  4. If it says Apple M1 or M2, it’s arm.

2. Installera C# Extension

I VSCode, gå till extensions.Sök på C# och installera extensionen
När du installerat denna extension så kommer följande 2 dialog-rutor poppa upp.


Klicka "Yes" och "Restore".

För att installera projektets beroenden.


För att köra projektet

Uppe under "Run" klicka på "Run without debugging" (eller klicka CTRL + F5)


Easyweb icon

This website uses cookies to improve your user experience, for security routines and for statistics. By continuing to use the website, you agree to the use of cookies.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies