Integritetspolicy

Easyweb© ska vara ett tryggt system. En säker och långsiktig hamn i ett svallande och brusande Internet.

Easyweb© är godkänt av både svenska och internationella säkerhetsföretag för hantering av känslig data samt är certifierat enligt ISO 27001, ISO 14001 och ISO 9001. Easyweb utlovar en uppetid på 99,9% och har redundant datalagring i Storstockholm. Ingen datalagring för svenska webbplatser sker utanför rikets gränser och plattformen är helt GDPR compliant. All teknik är utvecklad i Sverige med säkerhet som högsta prioritet.Data som lagras i Easyweb© säljs inte vidare eller delas med 3:e part.

Data som lagras i Easyweb© inklusive eventuella personuppgifter kan enkelt begäras ut eller raderas.

Data som lagras i Easyweb© följer personuppgiftslagen och GDPRs rekommendationer.

Data som lagras i Easyweb© lämnas inte ut eller censureras av politiska krafter.

Data som lagras i Easyweb© är inte utsatt för säkerhetshål PGA externa plugins. (Easyweb© använder inte externa 3:e partsplugins överhuvudtaget - istället bygger du dina egna funktioner direkt via Easyweb© Builder eller kopplar ihop extern funktionalitet via API).


Easyweb© sparar kakor på din och dina besökares datorer. Syftet med kakorna är enbart för att verifiera att du som siteägare har rätt tillgång för administration samt att samla in generell besöksstatistik över hur din hemsida används. Inga personuppgifter såsom IP-nummer lagras.

* I det fall då en webbplats som använder Easyweb© kopplas ihop med ett 3:e partsverktyg för att samla in och bearbeta användardata och/eller persondata (ex HubSpot, Facebook, Google Analytics mm) hanteras den insamlade datan av den parten och berörs av de villkor som de tillhandahåller. Ansvaret för denna datahantering ligger på siteägaren respektive de 3:e parts tjänster som används.

GDPR Compliant. Om data, integritet och kakor. OK